ผลกระทบ Covid ต่อวงการกีฬา การเกิดปัญหาของCovid-19ในวงการกีฬาที่ทำให้เกิดข่าวใหญ่ขึ้น!