COVID 19 ต่อสัตว์เลี้ยง ที่ทุกคนให้ความสำคัญอย่างมากที่สุด

COVID 19 ต่อสัตว์เลี้ยง

COVID 19 ต่อสัตว์เลี้ยง ที่สร้างปัญหาให้กับ บรรดาสัตว์ที่ต้องถูกทอดทิ้ง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

COVID 19 ต่อสัตว์เลี้ยง ในยุคปัจจุบัน ที่สภาวะโลกนั้น กระเผชิญกับ การเจอโรคระบาด ที่กำลังเผชิญกันไปทั่วโลก ที่ทำให้ทุกคนนั้น ต่างหวดกลัวหวาดผวา ที่ทุกคนนั้น ก็ต้องต่างตื่นตระหนก กับเหตุการณ์ ที่ไม่คิดว่า จากเกิดการแพร่ ระบาดของเชื้อโรค โดยที่เจ้าตัว เชื้อโรคCOVID นี้ก็ได้สร้างผลกระทบกัน อย่างกว้างขวาง ไม่ใช่แค่เหล่าประชากร มนุษย์นั้นจะได้รับ ผลกระทบเพียงอย่างเดียว เพียงเท่านั้น แต่ก็ยังมีบรรดา เหล่าสัตว์เลี้ยงนั้น ก็ได้รับผล กระทบจากโรค ดังกล่าวแทบจะไม่ต่างกันเลย 

COVID 19 ต่อสัตว์เลี้ยง

โดยจากข่าวสาร ที่ได้เผยแพร่ออก ทางโทรทัศน์ หรือตามสื่อต่าง ๆ ที่ได้นำเสนอข่าวคราว เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคนี้ ซึ่งบรรดาเหล่า เจ้าหมาแมว สัตว์เลี้ยงทั้งหลายนั้น ต่างได้รับผลกระทบ เป็นอย่างมาก โดยที่มีการรายงานข่าว จากประเทศฮ่องกงนั้น 

ที่ได้รับเสนอเกี่ยวกับ การติดเชื้อโรค จากมนุษย์ไปสู่ บรรดาเหล่าสัตว์เลี้ยง ที่ในประเทศฮ่องกงนั้น ต่างได้รับการรายงานว่า ได้มีสุนัข 2 ตัวแล้วที่ได้รับการ ติดเชื้อจากเจ้าของ ที่เป็น โรคCOVID19 ที่ต้องบอกเลยว่า เป็นการติดเชื้อข้าม สายพันธุ์จากคนไปสู่สัตว์เลยทีเดียว 

แต่จากรายงาน ที่ได้รับมานั้น ก็อย่าตื่นตระหนกไป เพราะเหล่าสุนัขนั้น ที่ได้รับการตรวจจากสารคีเหลั่ง ที่ได้ทำการ เก็บตัวอย่าง ในห้องทดลองแล้วนั้น ผลวิจัยนั้นออกมาว่า เชื้อโรคที่สุนัขนั้น ได้รับจะสามารถสร้างผลคุ้มกัน ได้ภายใน 10 วันและ ก็ไม่ต้องกังวลว่า จะสามารถแพร่เชื้อ ไปสู่คนได้ 

COVID 19 ต่อสัตว์เลี้ยง ผลกรทบที่ได้รับนั้น มีอะไรบ้าง ? 

ในผลกระทบที่ทางสัตว์เลี้ยง ได้รับนั้น จะเป็นในส่วน ของการถูกทอดทิ้งเสียมากกว่า เนื่องจากว่า การแพร่ระบาดของ โรคไวรัส COVID19 นั้นต้องทำให้ หน่วยองค์กร ที่ทำงาน ในส่วนของมูลนิธิ ที่คอยดูแลบรรสัตว์เลี้ยง ที่ทอดทิ้งนั้น 

จะต้องอพยพย้ายหนี ออกจากแหล่งที่เลี้ยงดู บรรดาสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ ที่นับได้ว่า เป็นผลกระทบต่อบรรดา สัตว์เลี้ยง เป็นอย่างมาก ที่สถานที่รับเลี้ยงสัตว์เลี้ยง ที่ถูกทอดทิ้งนั้นจาก โรคติดเชื้อไวรัสCovid ที่จะต้องถูกเพิกเฉย ต่อการดูแล เนื่องจากเหตุจำเป็น จากสถานการณ์ ดังกล่าวนั้น 

ที่ถือได้ว่า เป็นเหตุสุดวิสัยจริง ๆ ที่จะต้องเผชิญกับ สถานการณ์ดังกล่าวนี้ ที่ทางศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยง จะหาวิธี จัดการได้อย่างไร ในช่วงเดือนมีนาคม ที่อัตราการติดเชื้อโรคนั้น กำลังทวีคุณติดเชื้อมากขึ้น ไปเรื่อย ๆ ที่จะต้องร่วมมือ กันช่วยหาทางออก 

เพราะเนื่องจากว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น กำลังอยู่ในช่วง ที่บนนดาเหล่าสัตว์เลี้ยงนั้น อยู่ในช่วงฤดูที่กำลัง ตั้งท้องหลังจาก ฤดูผสมพันธุ์ที่ ทางศูนย์พักพิงจะต้อง เผชิญกับความยากลำบาก เป็นอย่างมาก เนื่องจากผลกระทบ โรคCovid โดยที่พนักงานที่คอยดูแลนั้น ได้รับผลกระทบ ด้วยเป็นอย่างยิ่ง 

พนักงานศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยง ที่ต้องถูกเลิกจ้าง เนื่องจากผิดของ การระบาดของโควิค ที่จะต้องเสียอัตรา กำลังพล ในการดูแล เหล่าสัตว์เลี้ยงนั้น 

โดยที่พนักงานเหล่านี้ จะต้องถูกเลิกจ้างไป เนื่องจากค่าใช้จ่าย ที่ต้องมาเป็นค่าใช้จ่าย ให้ค่าจ้างแก่ บรรดาพนักงาน เหล่านี้ประสบปัญหา เป็นอย่างมาก เนื่องจากองค์กรเหล่านี้ เป็นองค์กรที่ได้แสวงผลกำไร ที่ค่าใช้จ่าย ในการดูแลนั้น ก็จะได้รับจาก การบริจาคเพียงเท่านั้น แต่เนื่องจาก โรคระบาดภัย Covid19 ได้เข้ามานั้น ทำให้ยอดการบริจาคนั้น 

COVID 19 ต่อสัตว์เลี้ยง

ก็แทบจะไม่เพียงพอ ต่อค่าใช้จ่ายให้แก่ พนกงานเหล่านี้ จึงทำห้พนักงานบางส่วนนั้น ก็จะต้องถูกเลิอกจ้างไป ซึ่งทำให้สัดส่วน ของเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลบรรดาเหล่าสัตว์เลี้ยงนั้น ก็จะไม่เพียงพอต่อการดูแล แก่บรรดาเหล่าสัตว์นี้ พวกนี้ที่นับได้ว่า เป็นผลกระทบทีได้รับกัน ครบทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผฝ่ายเจ้าหน้าที่ ที่จะต้องดูแล และบรรดาสัตว์เลี้ยง ที่อาจจะไม่ได้รับการดูแลอย่างดี เท่าที่ควร 

ช่องทางโพสผ่านทางออนไลน์ ช่องทางที่สามารถช่วยเหลือได้ในช่วง การแพร่ระบาดโควิค ได้จริงหรือ ?

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ในสถานที่ ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงนั้น ก็ได้ทำการหา ช่องทางทางออนไลน์ ที่ได้สื่อสารติดต่อกัน ในกลุ่มของ คนรักสัตว์เลี้ยง ที่มีชื่อว่า อย่าทอดทิ้งสัตว์เลี้ยง ที่ได้รวมรวบ การโพสเพื่อช่วย ลงณรงค์กันโพส รูปภาพที่ เป็นสื่อกลาง ในทางช่วยเหลือบรรดาเหล่าสัตว์เลี้ยง 

โดยทำการ Live stream แก่บรรดาเหล่า สัตว์ภายในศูนย์พักพิง เพื่อรอให้คนใจดี เมตตารับอุปการะ ไปรับเลี้ยงดู โดยผู้ที่สนใจนั้น ก็สามารถมาติดต่อ ขอรับเอ็นดูสัตว์เลี้ยง ได้ที่ศูนย์ที่พักพิงได้เลย หรือทางเจ้าหน้าที่เอง ก็มีบริการนำพาสัตว์เลี้ยง ไปส่งตามที่จุดนััดพบ 

ในกรณีที่เจ้าของนั้น ไม่สะดวกมารับ ที่สถานพักพิงแห่งนี้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ ก็ได้อำนวยความสะดวก ในการจัดส่งสัตว์ ที่จะอุปการะ ให้ ซึ่งทางศูนย์ ที่พักพิงแห่งนี้ ก็มีอาหา สำหรับสัตว์เลี้ยง แถมาให้อีกด้วย ซึ่งในรูปแบบ การช่วยเหลือนี้ ได้เป็นที่ให้ความสนใจ แก่เหล่าคนรักสัตว์ทั้งหลายนั้น 

ล่าสุดทาง Facebook ของศูนย์ช่วยเหลือ และดูแลสัตว์ ในรัฐ Colorado ของประเทศ สหรัฐอเมริกา ก็ได้โพส วีดีโอใน กรงสัตว์ที่ว่าเปล่า มาสักระยะหนึ่งแล้ว ที่บอกได้เลยว่า เป็นผลของ กระแสตอบรับ ที่ดีในเรื่องของ การช่วยเหลือสัตว์ยากไร้เหล่านี้ 

การแพร่ระบาดของโรคร้าย ไม่ใช่ว่าจะต้องเจอ เรื่องเลวร้ายเสมอไป แต่ก็ยังมีแสงสว่างความสุขเล็ก ๆ ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวมากที่สุด 

โดยการช่วยเหลือของสัตว์เลี้ยง เหล่านี้ท่ามกลางวิกฤต ที่โลกใบนี้กำลังเผชิญ ไม่ใช่แค่เพียง ได้ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง ผู็ยากไร้เพียงเท่านั้น ท่านเองก็จะได้รับ การช่วยเหลือจากสัตว์เลี้ยง เช่นเดียวกัน ที่สัตว์เลี้ยงเหล่านั้น ได้สร้างความผ่อนคลาย ให้แก่ท่าน ท่ามกลางสภาวะโลกระบาด ที่เผชิญอยู่นี้ ซึ่งในปกติ ช่วงที่ไม่เกิดโรคระบาดนั้น การรับเลี้ยงดูอุปการะสัตว์ ยากไร้เหล่านี้ มีอัตราการรับเลี้ยงดู ที่ต่ำเอามาก ๆ

แต่ในสภาวะ โรคCOVID19 ที่กำลังระบาดอยู่ขนาดนี้ อัตราการรับ อุปการะนั้นกลับสูงขึ้น อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นเรื่องที่ซาบซึ้งใจ เป็นอย่างมาก ที่ผู้คนนั้น ต่าเล็งเห็นความสำคัญ แก่เหล่าสัตว์เลี้ยงผู้ตกทุกข์ ยากลำบาก ที่ต้องดีใจแก่เหล่าสัตว์เลี้ยง เหล่านั้นด้วย ที่จะได้มีที่อยู่อาศัยใหม่ ที่หวังไว้ว่า พวกเขาเหล่านั้น จะไม่โดนถูกทอดทิ้งไปอีก

คลาวด์ออนไลน์

ดูหนังฟรีออนไลน์

ข่าวไอที

By editor